Heraldicus – historický šerm » Články


Jan Aksman: Kukri – nůž, který je zbraní, nástrojem i duchovním předmětem

Články

Legenda praví, že princ Kalbhoj při lovu našel Garkamtha pohrouženého v hluboké meditaci a rozhodl se ho ochraňovat. Guru po procitnutí z meditace přijal prince, který si změnil jméno na Bappa Raval, a jeho družinu za své žáky a předal jim zakřivený meč. Z něho se později vyvinul Kukri…

Více…

Jiří Šimek: Vývoj chladných zbraní

Články

Historiky skutečně se zabývající vojenskou historií bychom mohli počítat na prstech jedné ruky. Rád bych v této práci ukázal výsledky zkoumání alespoň některých z nich. Zkoumat sice budu malý kousíček z vojenské historie, ale i tak je možné si udělat obrázek, na jaké úrovni se u nás v současnosti zkoumání středověkých historických militarií nachází.

Více…

Jiří Šimek: Česko-německé vztahy ve středověku

Články

Práce Jiřího Šimka přispívá k diskusi česko-německých vztahů v období středověku. Je národní cítění otázkou až národních států, nebo má své kořeny mnohem dříve? Zároveň v práci popisuje tehdejší společnost a její rozčlenění.

Více…