Heraldicus – historický šerm » 2009 » Říjen


16. Břevnovské posvícení

Uskutečněné akce

Za mohutného doprovodu pouťových atrakcí jsme zahájili premiérou vystoupení „Zemědělská fraška“, v němž krom tradičních zbraní jsou k vidění (i slyšení) též mnohé zemědělské nástroje (srpy, cepy a obzvláště vytříbené kosy), a zakončili jsme za potlesku deště noční „Šermířskou show“ s kejklířem, pliváním ohně a plamenným soubojem.