Heraldicus – historický šerm » 2008 » Červen


První pražské Vědohraní

Uskutečněné akce

V rámci akce pořádané Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Novoměstskou radnicí jsme ukazovali, jaké fyzikální účinky má dobře mířená rána ostrým kusem železa.