Heraldicus – historický šerm » 2005 » Říjen


Králodvorské slavnosti na pražském Vyšehradě 2005

Uskutečněné akce

Vystoupení „Paridin soud“ u příležitosti Králodvorských slavností na pražském Vyšehradě 2005. Krom vystoupení jsme se též zúčastnili šermířského turnaje na počest krále Karla IV.

Dobřichovice – šerm na narozeninách

Uskutečněné akce

Dobřichovice – vystoupení „Paridin soud“ ku příležitosti oslavy narozenin.