Heraldicus – historický šerm » 2004 » Červenec


Červená Lhota – vystoupení a gotický tábor – 24. – 25. 7. 2004

Uskutečněné akce

Vystupováním na zámku Červená Lhota navazujeme na tradici, započatou před dvěmi lety se skupinou Praecedo Regis, z níž naše skupina historického šermu vzešla. Na třetím ročníku gotického tábora jsme zaznamenali rekordní diváckou účast – jedenáct víkendových vystoupení „Paridin soud“ a „Oldřiška“ sledovalo kolem pěti set diváků. (Fotografie)